ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

จันทร์เปลี่ยนสี

วัน เดือน ปี 7 ม.ค.-3 มี.ค. 2539
องค์กรสนับสนุน Canadian Embassy (WIF)
โครงการ / ประเด็น Drama project to address the problem of child sex workers as a preventive strategy
การป้องกันการตกเขียว (การค้าเด็กในธุรกิจทางเพศ) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและประเด็นเอดส์
กลุ่มผู้ชม เด็ก พ่อ แม่ และชาวบ้านในชุมชน
สถานที่ ภาคเหนือตอนบน หมู่บ้านห่างไกลธุระกันดาร หรือชนกลุ่มน้อยชายแดนไทย-พม่า 4 จังหวัด (เชียงใหม่ , เชียงราย , พะเยา , แม่ฮ่องสอน)
จำนวนรอบการแสดง 65 รอบ
จำนวนผู้ชม 26,500 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved