ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

Looking for Heaven - หาสวรรค์

วัน เดือน ปี 6 เม.ย.-15 พ.ค. 2544
องค์กรสนับสนุน ILO/IPEC , สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)
โครงการ / ประเด็น Community theatre to empower children, communities and schools and to influence the sex sector in the prevention of trafficking in children for forced labour and prostitution
การต่อต้านการใช้ความรุนแรงประเภทแรงงานที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเด็กตามอนุสัญญา ๑๘๒ (ILO-IPEC)
กลุ่มผู้ชม สาธารณชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ
สถานที่ แหล่งชุมชนในเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว 6 จังหวัด 19 พื้นที่ (เชียงใหม่ , เชียงราย , ชลบุรี , กรุงเทพฯ , ภูเก็ต , สงขลา)

จำนวนรอบการแสดง 29 รอบ
จำนวนผู้ชม 5,500 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved