ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

ผ้าขาวม้า

วัน เดือน ปี 9 ก.พ.-13 ต.ค. 2541
องค์กรสนับสนุน มูลนิธิอาเซีย และสถานฑูตแคนาดา
โครงการ / ประเด็น Drama project to address the problem of domestic violence in families
รณรงค์สร้างความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดสิทธิ มาตรา ๓๐ (สิทธิหญิง ชายเท่าเทียม) มาตรา ๕๓ (ความรุนแรงในครอบครัว)
กลุ่มผู้ชม คนชนบท, คนเมือง, กลุ่มองค์กรชุมชน หรือในพื้นที่การทำงานของเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
สถานที่ ทั่วประเทศ 36 จังหวัด (เชียงราย,เชียงใหม่,ลำพูน,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,หนองบัวลำภู,ขอนแก่น,สกลนคร,นครราชสีมา,นครนายก,สระบุรี, ปราจีนบุรี,พิจิตร,กำแพงเพชร,อุตรดิตถ์,นครสวรรค์,อุทัยธานี,ลพบุรี,ชัยนาท,สิงห์บุรี,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,นครปฐม, กาญจนบุรี,ราชบุรี,นนทบุรี,กรุงเทพฯ,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด, เพชรบุรี)
จำนวนรอบการแสดง 120 รอบ
จำนวนผู้ชม 49,600 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved