ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

แก๊งกวนเมือง

วัน เดือน ปี 4-14 พ.ย. 2539
องค์กรสนับสนุน America Embassy, ปปส., มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
โครงการ / ประเด็น Drama project to address the problem of Drugs and Non Smoking campaign
รณรงค์เพื่อป้องกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้สูบบุหรีและติดยาเสพติด
กลุ่มผู้ชม เด็กนักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
สถานที่ โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ 2 จังหวัด
จำนวนรอบการแสดง 17 รอบ
จำนวนผู้ชม 9,000 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved