ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

บ้านหลังตุง

วัน เดือน ปี 3 เม.ย.-25 พ.ค. 2542
องค์กรสนับสนุน ECPAT—Taksvarkki prevention (Finland)
โครงการ / ประเด็น Community theatre project on issues of preventing the child sex trade in the northern Thai region
สร้างความตระหนักรู้เพื่อการป้องกันการค้าประเวณีในเด็กในชุมชนภาคเหนือ
กลุ่มผู้ชม กลุ่มเป้าหมาย 12 กลุ่มชาติพันธุ์ 16 พื้นที่ ชาวบ้านในชุมชนภาคเหนือตอนบน และในพื้นที่ทำงานของโครงการ
สถานที่ 8 จังหวัด (เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน , ลำปาง , พะเยา , น่าน , แม่ฮ่องสอน , ตาก) และ งาน IYPP (Philippines)
จำนวนรอบการแสดง 31 รอบ
จำนวนผู้ชม 9,500 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved