ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

The Last Barcode

วัน เดือน ปี 7 ธ.ค. 2547
องค์กรสนับสนุน GAATW
โครงการ / ประเด็น งานสัมมนาการค้ามนุษย์ประเด็นที่ท้าทายในอนาคต (10 ปี GAATW)
กลุ่มผู้ชม งานใหญ่เฉพาะสมาชิกเครือข่าย GAATW ในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลก
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
จำนวนรอบการแสดง 1 รอบ
จำนวนผู้ชม 150 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved