ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

Barcode - บาร์โค้ด

วัน เดือน ปี 22 ม.ค.-28 ก.พ. 2547
องค์กรสนับสนุน Terre Des Hommes (Germany) , Oak foundation , Asia foundation , USAID
โครงการ / ประเด็น Using theatre training in rural Thai communities to sensitize against child trafficking / Using community theatre to combat human trafficking program
รณรงค์สร้างความเข้าใจประเด็นแรงงานย้ายถิ่น, สิทธิพนักงานบริการ-การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ เวทีอบรม “สิทธิและการค้ามนุษย์” ในสถาบัน การศึกษา , หน่วยงานราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 380 คน
กลุ่มผู้ชม สาธารณชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และกลุ่มแรงงานต่างชาติย้ายถิ่น
สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว , ชุมชนแรงงานย้ายถิ่น , สถานศึกษา , โรงแรม , พื้นที่สาธารณะชุมชนเมือง เช่น ตลาดสดข้างถนน , ห้างสรรพสินค้า 8 จังหวัด (เชียงราย , เชียงใหม่ , ตาก , กรุงเทพฯ , สมุทรสาคร , ชลบุรี , ระนอง , ภูเก็ต)
จำนวนรอบการแสดง 21 รอบ
จำนวนผู้ชม 3,700 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved