ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง

วัน เดือน ปี 4 ก.ย.-25 พ.ย. 2545
องค์กรสนับสนุน IECPAT , Asia foundation & USAID, Forum Asia
โครงการ / ประเด็น ละครเปิดประเด็นเพื่อนำเข้าสู่การอบรม
ประชุม เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีทหารพม่าฆ่า และข่มขืนผู้หญิงไทใหญ่ และเชื่อมโยงกับปัญหาการค้าหญิงและเด็กในไทย
กลุ่มผู้ชม ผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนไทยและ ต่างประเทศ , หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องประเด็นการค้าหญิงและเด็ก (อัยการ, ศาล , ผู้พิพากษา , ตรวจคนเข้าเมือง , พัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ตำรวจ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ) สื่อมวลชน
สถานที่ 5 จังหวัด (กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ , เชียงราย , สระแก้ว , นครปฐม)
จำนวนรอบการแสดง 8 รอบ
จำนวนผู้ชม 470 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved