ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

ละครเรื่องอื่นๆ


เช่น “No more war” “ก๊าย” “สุดเขต” ฯลฯรวมละครมากกว่า 20 เรื่อง
วัน เดือน ปี 2539-2548
องค์กรสนับสนุน -
โครงการ / ประเด็น รวมประเด็น ได้แก่ ยาเสพติด , เอดส์ , การค้าประเวณี , ความหลากหลายของชาติพันธุ์ , อนามัยเจริญพันธุ์ , การป้องกันภัยทางเพศ , การย้ายถิ่น , มิติหญิงชาย , สิทธิเด็ก , ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี , ภัยทางInternet , ค้ามนุษย์ , สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ฯลฯ
กลุ่มผู้ชม -
สถานที่ -
จำนวนรอบการแสดง มากกว่า 460 รอบ
จำนวนผู้ชม ประมาณ 148,000 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved