ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

นกน้อยหัดบิน

วัน เดือน ปี 27 ม.ค.-22 ก.พ. 2546-2549
องค์กรสนับสนุน Terre Des Hommes (Germany) , Oak foundation , Asia foundation , USAID
โครงการ / ประเด็น Using theatre training in rural Thai communities to sensitize against child trafficking
สร้างความตระหนักรู้การป้องกันภัยค้ามนุษย์สำหรับเด็ก และเสริมสร้างความเข้าใจประเด็น และเพื่อให้เด็กรู้เท่าทันการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์
กลุ่มผู้ชม เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สถานที่ พื้นที่เป้าหมาย 6 อำเภอ เชียงใหม่ และเชียงราย (แม่สาย , สันป่าตอง , เปียงหลวง , ฝาง , แม่อาย , เมือง)
จำนวนรอบการแสดง 6 รอบ
จำนวนผู้ชม 1,000 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved