ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

Invisible Line

วัน เดือน ปี 2-4 ก.พ. 2548
องค์กรสนับสนุน กลุ่มละครกั๊บไฟ ร่วมกับ กลุ่ม พระจันทร์พเนจร (Wondering Moon) ร่วมงานเทศกาลละครเด็ก (Children and Youth Theater Festival)
โครงการ / ประเด็น เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพและการย้ายถิ่น และการกดขี่ผู้หญิงและเด็กและการค้ามนุษย์ มีการจัดอบรมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ทางสังคมผ่านละคร 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน
กลุ่มผู้ชม เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน
สถานที่ ณ Fort Santiago , Awat Keng และ Recap ประเทศฟิลิปปินส์
จำนวนรอบการแสดง 3 รอบ
จำนวนผู้ชม 300 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved