ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

Thank Sex – ขอบคุณความสุข

วัน เดือน ปี 1 พ.ค.-21 ส.ค. 2540
องค์กรสนับสนุน มูลนิธิซิเมนต์ไทย และกองสัมมาอาชีวะฯ กรมประชาสงเคราะห์
โครงการ / ประเด็น Street theatre to address the problem of child sex workers
รณรงค์สภาพปัญหาเด็กในธุรกิจทางเพศ และทัศนคติทางเพศที่พูดถึงผู้ชาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
กลุ่มผู้ชม สาธารณชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
สถานที่ แหล่งชุมชนในเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว 5จังหวัด (สงขลา , ภูเก็ต , กรุงเทพฯ , ชลบุรี , เชียงใหม่)
จำนวนรอบการแสดง 100 รอบ
จำนวนผู้ชม 30,000 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved