ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2

วัน เดือน ปี 19 พ.ย.-3 ธ.ค. 2540
องค์กรสนับสนุน กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการ / ประเด็น Street theatre to address the problem of child sex workers & AIDS prevention
รณรงค์สร้างความตระหนักสภาพปัญหาเด็กในธุรกิจทางเพศ , ทัศนคติทางเพศของผู้ชาย , การป้องกันเอดส์
กลุ่มผู้ชม เด็กนักเรียนในโรงเรียน, สาธารณชนทั่วไป
สถานที่ ชุมชนในเมือง ข้างถนน 10 จังหวัด (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, อยุธยา , เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง)
จำนวนรอบการแสดง 21 รอบ
จำนวนผู้ชม 5,700 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved