ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village

วัน เดือน ปี 24-26 มิ.ย. 2548
องค์กรสนับสนุน Terre Des Hommes (Germany) , Oak foundation
โครงการ / ประเด็น Using theatre training in rural Thai communities to sensitize against child trafficking
ความรักในเพื่อนมนุษย์ การให้โอกาสคนด้อยโอกาสในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คุณค่าของครอบครัว และการยุติความรุนแรง การรวมพลังจะทำการใดก็ประสพผลสำเร็จ อำนาจเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแต่สันติคือความสุขที่แท้จริง
กลุ่มผู้ชม คนไทยและนักท่องเที่ยวในอำเภอเมือง , นักพัฒนาองค์กรเอกชน , ศิลปิน , ผู้ปกครองอาสาสมัครเยาวชน และสมาชิกเครือข่ายละครชุมชนในพื้นที่โครงการทำงาน
สถานที่ กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
จำนวนรอบการแสดง 4 รอบ
จำนวนผู้ชม 350 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved