ละครเรื่องอื่นๆ
> แก๊งกวนเมือง
> Looking for Heaven - หาสวรรค > นกน้อยหัดบิน
> จันทร์เปลี่ยนส > สายรุ้งนำทาง > แสงส่องที่เนินรุ้ง
> Thank Sex – ขอบคุณความสุข > Licence to Rape - นางฟ้าเดินทาง > The Last Barcode
> Thank Sex 2 – ขอบคุณความสุข 2 > Barcode - บาร์โค้ด > หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
> ผ้าขาวม้า > ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky > Invisible Line
> บ้านหลังตุง > The Room - ห้องน้อยในโลกกว้าง > ละครเรื่องอื่นๆ

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า - Rain doesn’t fall all over the sky

วัน เดือน ปี 12-15 ก.ค. 2547
องค์กรสนับสนุน Action network for migrants (Thailand) Terre Des Hommes (Germany) & Oak foundation
โครงการ / ประเด็น Using theatre training in rural Thai communities to sensitize against child trafficking
ตระหนักรู้เพื่อให้ความสำคัญของการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต่อแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและชนเผ่า
กลุ่มผู้ชม ผู้ชมละคร(ไทย-ต่างชาติ) จากทั่วโลกที่เข้าร่วม ประชุมเอดส์โลก
สถานที่ เมืองทองธานี กทม. XV International AIDS conference Bangkok Thailand
จำนวนรอบการแสดง 8 รอบ
จำนวนผู้ชม 1,000 คน
เรื่องย่อ ***
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved